Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Liturgisch bloemschikken

Bij hoogtepunten in het kerkelijk jaar of bij bijzondere gelegenheden in de gemeente, wordt in de eredienst gebruik gemaakt van liturgische bloemschikkingen.
Materialen, kleuren en vormen geven vaak in één beeld weer wat overgebracht moet worden. Als leidraad hiervoor wordt de door de PKN beschikbaar gestelde handleiding gebruikt. Deze sluit aan op de vertellingen in de Kindernevendienst.

2019

Palmzondag 2019

 

De intocht van Jezus wordt gesymboliseerd door de poort van takken.

Vesperdiensten 2019

 

De flessen staan in en halfronde vorm, die armen, geopend tijdens het gebed, symboliseren. De kleur paars staat o.a. voor rouw, boete, vasten, ingetogenheid.

Goede Vrijdag 2019

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus. Paarse bloemen symboliseren ernst en rouw.

Stille Zaterdag 2019

De stilte en soberheid komen tot uitdrukking in klimop, riet en buxus.

Paaszondag 2019

Het feest van de opstanding!

Pinksteren 2019

De rode bloemen en linten in de schikking verbeelden de tongen van vuur en de uitstorting van de Heilige Geest.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar 2019

 

Laatste zondag kerkelijk jaar 2019

Het heldere glas verwijst  naar de tekst: gelukkig zijn zij die niet zien.
De lichtjes drukken het geloof uit.

2018

Goede vrijdag 2018

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.

Aan de voet van het kruis rode bloemen, symbool van het bloed van Christus

Stille zaterdag 2018

“Het gesloten graf.”

Paaszondag 2018 (Irene)

“Ik geef je toekomst.”

De vorm van het bloemstuk verwijst naar de opgerolde grafdoek. De bloemen naar het nieuwe leven.

Paaszondag 2018 (Het Anker)

“Ik geef je toekomst.”

Het windsel verwijst naar de opgerolde grafdoek. De bloemen naar het nieuwe leven.

Hemelvaart

 

Een “wolk” van fluitekruit voor Hemelvaart.

Startzondag 2018

Alle gemeenteleden en commissies binnen onze kerk worden verbeeld door diverse bloemen, omringd door klimop en rood lint als symbool van verbondenheid en trouw. De open en gesloten monden verwijzen naar een goed gesprek: spreken en luisteren.

1e Advent 2018

Ik geloof in engelen.

2e Advent 2018

Ik geloof in een nieuw begin.

3e Advent 2018

Ik geloof in vrijheid.

4e Advent 2018

Ik geloof in dit kind.

De figuren symboliseren Maria en Elisabeth, die beiden zwanger zijn.

Kerstzondag 2018

Ik geloof in het licht.

De witte linten en bloemen symboliseren het licht van Kerstmis.

 

2017

Zondag 8 januari 2017

De ringen symboliseren de fusie tussen beide kerken.
De ontluikende bollen de vruchtbare samenwerking.

40 dagen tijd 2017

1e zondag

Liturgische-bloemschikken-19

Zand, stenen en cactussen verbeelden de woestijn.
De woestijn waarin Jezus 40 dagen op de proef gesteld wordt.

Biddag

Witte tulpen symboliseren de biddende gemeente.
De gebeden, verbeeld door de briefjes, worden opgezonden naar God.

2e zondag

Narcissen en takken verbeelden de vrouw en haar vertrouwen op genezing voor haar kind. De stukjes brood verwijzen naar de kruimels voor de honden.

4e zondag

De dichte lelie verbeeldt de stomme man.
De bloeiende lelies staan voor de verbaasde mensenmenigte.

Zondag 26 maart 2017

Bij de wonderbare spijziging met 5 broden en 2 vissen blijven er manden vol brood over. De kleurgroenstaat voor vertrouwen, dat er voldoende zal zijn.

Zondag 2 april 2017

De mens moet het woord van God in zijn hart bewaren en dan is er leven na de dood. Hierop wijzen de bemoste takken.

Zondag 9 april 2017

Bloemen en kleuren symboliseren de verwachtingen van de juichende mensen. De bollen mos staan voor de zachte krachten, die het uiteindelijk winnen van de dood.

De stille week

Goede vrijdag 14 april 2017

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus. Aan de voet van het kruis mos en een rode roos, symbool van het bloed van Christus.

Stille zaterdag 15 april 2017

De stilte en soberheid komen tot uitdrukking in schijven hout, mos en klimop.

1e Paasdag 16 april 2017

Witte bloemen als symbool van het feest van de opstanding. De gele takken beschijnen als een zon de aarde.

Pinksterzondag 2017

Vuur, het licht dat ontvlamt, verwarmt, inspireert.

Afscheid ds David Kroeze 2017

“De wind waait waarheen hij wil” Johannes 3:8

De kern verwijst naar God, maar is hier ook het centrum van de wind.Hoop , groei , leven en toekomst zijn gesymboliseerd door de groene rand.Vier grote rozen staan voor de vier windstreken.

Startzondag 2017

Werkers in de wijngaard

De druiventak verwijst naar de wijngaard. De zonnebloemen symboliseren de 5 groepen arbeiders, die de hele lange dag, waarnaar de klok verwijst, in de hitte moesten werken.

2e zondag Advent 2017

Jesaja 35: 2, 6, 7: “De woestijn zal welig bloeien, er zullen wateren ontspringen” is uitgebeeld door flesjes gevuld met zand en water, voorzien van bloemen en gras.

3e zondag Advent 2017

Jesaja 2: 3:  “Komt laten wij opgaan naar de berg des Heren”.

De berg wordt gevormd door gebogen bloemstengels en gebonden takken. Bloemen vullen de berg op.

4e zondag Advent 2017

“Wees niet bevreesd.”

De engel wordt verbeeld door een witte orchidee.
De kerstbal symboliseert Maria.

1e Kerstdag 2017

“Het wordt licht.”

De kerstkaars symboliseert het Licht.
De chrysanten en het groen verwijzen naar de schapen in het veld.

 

2016

40 dagen tijd 2016

1e zondag

“Wie roept je?”

Liturgisch bloemschikken 2016 3

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.

Zand en stenen verbeelden de woestijn en de 3 bloemen staan symbool voor Jezus, maar ook voor de drie-eenheid.

2e zondag

“Groter dan jij”

Liturgisch bloemschikken 2016 1

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.

Uit de berg stenen verschijnen  2 gelijke bloemen, welke staan voor Mozes en Elia Apart daarvan 1 witte bloem, die Jezus symboliseert.

De drie paarse hyacinten verwijzen naar de slapende discipelen.

3e zondag

“Een nieuwe kans”

Liturgisch bloemschikken 2016 2

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.

De tak is een vijgentak. De paarse, groene en rode bloemen symboliseren geloof, hoop en liefde, de vruchten van de Geest.

4e zondag

“Geloof in de toekomst”

Liturgisch bloemschikken 2016 4

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid. De kleur roze symboliseert het licht dat doorbreekt.

De bladeren van de plant omhelzen als het ware de bloemen zoals de vader de zoon omhelst.

5e zondag

“Eind of begin?”

Liturgische-bloemschikken-5-470x634

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid. De stenen symboliseren de bouwstenen en de apart gelegde steen is de hoeksteen.

De pluimen vol zaad en de vrucht verwijzen naar de belofte dat er nieuwe pachters zullen komen.

6e zondag

“Hier ben ik”

Liturgische-bloemschikken-6

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.

De witte bloem symboliseert Jezus. De sneeuwklokjes en de groene bladeren verwijzen juichende en buigende mensen die hun kleren op de weg uitspreiden.

Goede vrijdag

Liturgische-bloemschikken-7

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.
Aan de voet van het kruis een weg van stenen en rode bloemen, symbool van het bloed van Christus.

Stille zaterdag

Liturgische-bloemschikken-8

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.
De steen staat voor het gesloten graf en de kaars voor de wachter bij het graf.

Paaszondag

“Verder gaan”

Liturgische-bloemschikken-9

Het graf is open. 2 witte bloemen symboliseren de engelen,
die het blijde nieuws van de opstanding melden.

De ene grote roos en de 12 kleine rozen staan voor Maria en de 12 discipelen. We maken een nieuw begin en kunnen weer verder.

Hemelvaart

Liturgische-bloemschikken-10

“De roos boven de wolk is Jezus
die opgevaren is ten hemel.
De discipelen blijven op aarde achter.”

Pinksterzondag

Liturgische-bloemschikken-11

De rode bloemen symboliseren de tongen van vuur die over de hoofden van de discipelen neerdaalden.
De rode kaars staat voor het licht waarmee ons hart wordt vervuld en de duiven staan symbool voor de Heilige Geest.

Zondag 18 september 2016

Liturgische-bloemschikken-11

‘Wij als gemeenteleden, gesymboliseerd door de veelkleurige bloemen, zijn als zout: wij bewaren en geven smaak.’

Zondag 2 november 2016

‘Vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.’
De vruchten van het veld laten de rijkdom van de oogst zien en de beweging
omhoog symboliseert de dank aan God.’

1e Adventzondag 27 november 2016

De voorkant van de schikking geeft weinig bloemen te zien.
Het spiegelbeeld geeft de verrassende werkelijkheid weer.

2e Adventzondag 4 december 2016

De doop als teken van het nieuwe begin wordt gesymboliseerd door het water en de schelp.
De bijl staat voor de waarschuwing dat de tijd dringt.

3e Adventzondag 11 december 2016

‘Het licht van Gods koninkrijk breekt door.
De lelie bloeit en het water geeft leven.’

Oud en Nieuw 2016/2017

“De plakken van de boomstam met de jaarringen verbeelden de jaren, die achter ons liggen.
De bijna bloeiende takjes laten ons zien, dat we op de drempel staan naar het nieuwe jaar.
De witte tulpen staan voor bidden. Biddend leggen we het nieuwe jaar in Gods Hand (d.i. het vingerplantblad). 2017 is nog voor ons verborgen.
Het bolletje mos is compact en de bloembolletjes verbeelden verwachting.
Wat kunnen we verwachten? De blaadjes van de bolletjes zijn naar de hemel gericht, waar God alles bestuurt en ook in het nieuwe jaar weer
voor ons zal zorgen”.