Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Talentenbank

Als de Kerkenraad, commissies of werkgroepen vacatures hebben en vrijwilligers hiervoor nodig hebben, dan kunnen ze een beroep doen op de talentenbank.

De talentenbank benadert potentiële Ouderlingen, Diakenen en Contactpersonen. Ook beheert de talentenbank een overzicht van de overige opgegeven “talenten”.

Ook u kunt zich aanmelden als vrijwilliger!
Bijvoorbeeld als Ouderling, Diaken of Contactpersoon.
Maar er is nog veel meer vrijwilligerswerk binnen onze kerk te doen. En wat is er mooier dan samen die kerkgemeenschap te dragen?

Hieronder staat in het kort de inhoud van de functies. De inhoud is bewust zo bepaald dat het niet omvangrijk is. Geen ellenlange vergaderingen dus, maar gewoon en praktisch aan de slag met het gemeentewerk en met de gemeenteleden. U kun zich aanmelden via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht voor vragen of belangstelling.

Geen contactgegevens gevonden voor deze categorie

Voor een overzicht van de meeste andere vrijwilligerswerkzaamheden waar u zich voor kan aanmelden, klik dan hier

 

Werkzaamheden ouderling bestuur

 • Is in de eerste plaats bestuurder
 • Verzorgt de voorstellen tot beleid
 • Ambtsdrager tijdens erediensten
 • Verantwoordelijk voor diverse taakgroepen

 

Werkzaamheden ouderling pastoraal

 • Bezoekt hen die dat wensen
 • Biedt pastorale ondersteuning
 • Ambtsdrager tijdens erediensten
 • Werkt samen met diaken en contactpersoon

 

Werkzaamheden diaken

 • Helpt bij materiële problemen
 • Ambtsdrager tijdens erediensten
 • Zorgt voor besteding van collecten 
 • Werkt samen met ouderling en contactpersoon

 

Werkzaamheden contactpersoon

 • Leeft mee met ongeveer 10 á 20 adressen
 • Bezoekt ze naar eigen inzicht
 • Geeft belangrijke zaken door aan ouderling of diaken
 • Probeert het contact met de kerk te behartigen