Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Taakgroep Pastoraat

De taakgroep Pastoraat wordt georganiseerd vanuit het Consistorie of Pastoraal Overleg

 

Binnen deze taakgroep vallen de volgende commissies:

•Commissie Contactpersonen