Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Taakgroep Jeugd

De Taakgroep Jeugd wordt gevormd door de Jeugdraad. Deze begeleidt en stimuleert het jeugdwerk en houdt contact met de kerkenraad.

Wat gebeurt er allemaal in het jeugdwerk? Kijk de trein voor alle kinder- en tieneractiviteiten in Irene en het Anker. En stap in een wagon. Info:

Roswitha van Goor, tel. 06-36326726, roswithavangoor@tele2.nl ; of
Diane Gielians, m.g.d.gielians@planet.nl

Treintje Jeugdwerk_1