Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Taakgroep Jeugd

De Taakgroep Jeugd wordt gevormd door de Jeugdraad. Deze begeleidt en stimuleert het jeugdwerk en houdt contact met de kerkenraad.

Onder de taakgroep Jeugd vallen de volgende commissies:

  • Jeugddienstcommissie
  • Kleuterdienst
  • Krummeldienst
  • Kindernevendienst
  • Oppas
  • Tienerkerk
  • Jeugdclubs
  • Projectcommissie
  • (Belijdenis)catechese