Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Taakgroep Erediensten

De taakgroep Erediensten wordt ingevuld door de Liturgiecommissie

 

Onder deze taakgroep vallen de volgende Commissies:

  • Liturgiecommissie
  • Liturgisch bloemschikken
  • Commissie Open Deur Diensten
  • Startdienstcommissie
  • Beamercommissie
  • Preekvoorziening
  • De Cantorij
  • Welkomstcommissie