Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Taakgroep Erediensten

De taakgroep Erediensten wordt ingevuld door de SoW-Liturgiecommissie

 

Onder deze taakgroep vallen de volgende Commissies:

  • Liturgisch bloemschikken
  • Commissie Open Deur Diensten
  • Startdienstcommissie
  • Beamercommissie