Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Taakgroep Diaconaat

De taakgroep Diaconaat wordt ingevuld door de Diaconie.

 

Onder deze taakgroep vallen de volgende Commissies: