Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Taakgroep Beheer

De Taakgroep Kerkbeheer wordt gevormd door het College van Kerkrentmeesters met als ondersteunend apparaat het Kerkelijk Bureau.
Het College van Kerkrentmeesters draagt o.a. zorg voor de financiën m.b.t. Het beheer van de kerk, beheer van de gebouwen, de ledenadministratie en dienstverlening zoals de toepassing van de kerkradio en het maken van een DVD voor het vastleggen van bijzondere diensten.