Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Plaatselijke regelingen

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat een aantal zaken door een gemeente of haar kerkenraad zelf geregeld dient te worden binnen de kaders van de kerkorde.
Hiervoor wordt in de modellen van de PKN het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt.
Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke plaatselijke regeling op
te stellen.

Voor de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vroomshoop is de plaatselijke regeling vanaf het begin — dat wil zeggen vanaf 2004 — al zo veel mogelijk gelijkluidend opgesteld. Daar waar er verschillen waren (bijv. met betrekking tot geboorteleden) is dat duidelijk zichtbaar gemaakt in verschillende besluiten door de beide kerkenraden onder het betreffende onderdeel. Voor het overige zijn de onderdelen van de plaatselijke regelingen door beide kerkenraden gelijkluidend ondertekend. Met het oog op de vorming van een federatie van beide protestantse kerken in Vroomshoop met één kerkenraad zijn de tot dan bestaande verschillen in het voorjaar van 2012 zo ver mogelijk weggewerkt. Nu de federatie per 5 januari 2014 een feit is geworden, is een nieuwe versie van de plaatselijke regelingen samengesteld, met onder elk onderdeel het besluit van de kerkenraad van de Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop.

De volledige Plaatselijke Regelingen zijn te downloaden in .pdf-formaat.
2023-09-04 Plaatselijke regeling Vroomshoop versie mei 2023