Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Moderamen

Het moderamen bereidt de agenda voor ten behoeve van de kleine en de grote Kerkenraad.
Tevens heeft het moderamen de bevoegdheid tot het nemen van besluiten voor “dringende zaken die geen uitstel dulden”.
 
Samenstelling Moderamen (8 personen):
  •   2 voorzitters (1 vanuit Kerkelijk Centrum Irene en 1 vanuit Kerkelijk Centrum Het Anker)
  •   1 ouderling
  •   1 diaken
  •   1 ouderling-kerkrentmeester
  •   2 predikanten (1 vanuit Kerkelijk Centrum Irene en 1 vanuit Kerkelijk Centrum Het Anker)
  •   1 scriba