Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kleine Kerkenraad

De Kleine Kerkenraad heeft mandaat van de Grote Kerkenraad om bepaalde besluiten te nemen en vergadert circa 8 keer per jaar.

 

Samenstelling (16 personen):
 

 

Onder de verantwoordelijkheid van de Kleine Kerkenraad vallen: