Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Grote Kerkenraad

De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers van zowel Irene als Kerkelijk Centrum Het Anker

Er wordt tenminste 4 keer per jaar vergaderd over belangrijke besluiten (beleidsmatig) en over thema’s (bezinnend)

Daarnaast nog twee afzonderlijke vergaderingen van de beide kerkenraden over specifieke zaken zoals financiën.