Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerk in Actie

Kerkinactie

De commissie KerkinActie Vroomshoop is bij velen van u nog bekend als de oude zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk of de Hervormde Gemeente.

De Commissie KerkinActie Vroomshoop coördineert het werk van Zending en diaconaat voor zowel dichtbij als wereldwijd binnen de Protestantse Gemeente te Vroomshoop door onder andere:

 • het voorbereiden van diensten met als thema’s Zending en/of Werelddiaconaat;
 • het houden van schrijfacties met Advent en Pasen;
 • het inzamelen van postzegels, kaarten, cartridges en mobiele telefoons;
 • het onder de aandacht brengen en steunen van projecten van Kerk in Actie;
 • het uitbrengen van het boekje “Veertigdagentijd”;
 • het regelmatig financieel steunen van het project Ruama in Mozambique;
 • het geven van giften, onder andere ten behoeve van noodhulp in de wereld.

Om deze (wereldwijde) hulp mogelijk te maken zoekt de Commissie KerkinActie Vroomshoop wegen om aan financiële middelen te komen. Zo vinden er collectes plaats in de erediensten, kennen we de zendingsbussen bij de uitgang in de kerken, worden giften ontvangen en activiteiten georganiseerd. Daarnaast vraagt de commissie de leden van onze kerk jaarlijks een financiële bijdrage te geven. We zijn dankbaar dat we met behulp van deze giften (wereldwijde) hulp mogelijk kunnen maken.

Onze inspiratie

Wij zijn een “Kerk in Actie” omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Project ‘Christenen in het Midden-Oosten”

De commissie ondersteunt telkens voor een aantal jaren een specifiek project.

Vanaf 2017 is dit het project ‘De Christelijke kerk als baken van hoop in het Midden-Oosten’. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.

Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is.

De kerk speelt een belangrijke rol in de hulpverlening in het Midden-Oosten. Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. De kerk blijft en is daardoor op veel plaatsen aanwezig. Kerk in Actie heeft banden met verschillende kerken in Syrië en Libanon en ondersteunt hen onder andere bij het geven van noodhulp aan mensen op de vlucht. Via het internationale kerkelijke hulpverleningsnetwerk ACT Alliance verleent Kerk in Actie bovendien samen met partnerkerken en -organisaties hulp in Syrië, Libanon, Irak en Jordanië.

Met uw giften kan de volgende hulpverlening worden geschonken:

 • voor € 18 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding
 • voor € 31 krijgt een zieke medicijnen
 • voor € 75 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren
 • voor € 192 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang voedselpakketten
 • een operatie in Syrië kost gemiddeld € 382

Uw inzet en financiële steun is dus van groot belang voor de kerken in het Midden-Oosten. Zij kunnen daarmee
honderden gezinnen in nood ondersteunen. Maar minstens zo waardevol is uw medeleven en gebed.
Kerkinactie Vroomshoop
VoorzitterH.H. (Henrike) Wemekamp - KamphuisContact
SecretarisW. (Willeke) ToerseContact
PenningmeesterP. (Pia) Lantink - GerritsContact

Bankrekeningnummer zie hier

Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u het Jaarverslag 2017 lezen.