Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerk in Actie

Kerkinactie

De Commissie KerkinActie Vroomshoop coördineert het werk van Zending en diaconaat voor zowel dichtbij als wereldwijd binnen de Protestantse Gemeente te Vroomshoop door onder andere:

  • het voorbereiden van diensten met als thema’s Zending en/of Werelddiaconaat;
  • het inzamelen van postzegels, kaarten, cartridges en mobiele telefoons;
  • het onder de aandacht brengen en steunen van projecten van Kerk in Actie;
  • het uitbrengen van het boekje “Veertigdagentijd”;
  • het geven van giften, onder andere ten behoeve van noodhulp in de wereld.

 

Om deze (wereldwijde) hulp mogelijk te maken zoekt de Commissie KerkinActie Vroomshoop wegen om aan financiële middelen te komen. Zo vinden er collectes plaats in de erediensten, kennen we de zendingsbussen bij de uitgang in de kerken, worden giften ontvangen en activiteiten georganiseerd. Daarnaast vraagt de commissie de leden van onze kerk jaarlijks een financiële bijdrage te geven. We zijn dankbaar dat we met behulp van deze giften (wereldwijde) hulp mogelijk kunnen maken.

Onze inspiratie

Wij zijn een “Kerk in Actie” omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Project “Opvang en Scholing van kwetsbare Kinderen in Rwanda”

De commissie ondersteunt telkens voor een aantal jaren een specifiek project.

Vanaf 2023 is dit het project ‘Opvang en Scholing van kwetsbare Kinderen in Rwanda’

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

In 1994 werden tijdens de genocide in Rwanda 1 miljoen mensen vermoord in honderd dagen tijd. Rose Gakwandi zat samen met haar man en kinderen verstopt in een huis in Butare. Zij overleeft met haar gezin de genocide, maar haar ouders niet. Rose voelt ze zich wees en besluit zich na de genocide in te zetten voor weeskinderen. In 1995 richt ze in Butare de stichting Mwana Ukundwa op, wat in het Rwandees “geliefd kind” betekent. Inmiddels heeft deze organisatie drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar zo’n 2400 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben met hiv begeleid worden. In Rwanda zijn 230.000 van de 12 miljoen inwoners besmet met hiv. Daarnaast steunt de organisatie ook kinderen met een beperking en kinderen die in een onveilige of zeer armoedige situatie leven.

Ondersteuning hiv-geïnfecteerde kinderen

Josephine is verantwoordelijk voor de contacten met kinderen, die geïnfecteerd zijn met hiv. De kinderen worden één keer per maand thuis bezocht. De medewerkers hebben contact met opvangouders en adviseren waar nodig. Voor hoge medische kosten kunnen deze kinderen een beroep doen op de organisatie. Iedere zaterdag kunnen ze voor sport en spel naar het centrum komen. Dan krijgen ze twee goede maaltijden en is er tijd voor bijbelstudie. De kinderen leren op speelse wijze door middel van zang, dans en theater hoe ze moeten omgaan met hun ziekte. Goed eten en op tijd medicatie innemen is van groot belang.

Jean de Dieu is verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma. Hij onderhoudt contacten met scholen. Hij bespreekt of er problemen zijn met leerlingen door armoede of ziekte of hun beperking en bekijkt hoe zijn organisatie kan helpen, bijvoorbeeld met schooluniformen. Veel kinderen die de basisschool hebben afgerond, kunnen een beroepsopleiding volgen in Butare of Kigali. Deze tieners leren naaien, brood bakken of schoenen maken. Zo bouwen zij aan hun eigen toekomst.

Uw inzet en financiële steun is dus van groot belang voor deze kinderen. Maar minstens zo waardevol is uw medeleven en gebed.
Kerkinactie Vroomshoop
VoorzitterH.H. (Henrike) Wemekamp - KamphuisContact
SecretarisW. (Willeke) ToerseContact
PenningmeesterP. (Pia) Lantink - GerritsContact

Bankrekeningnummer zie hier

Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u het Jaarverslag 2021 lezen.