Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Groeigroepen

Gerelateerd aan de Commissie Alpha is de Commissie Gemeente Groei Groepen
De groepen komen om de twee weken bij iemand thuis samen op maandagavond of een andere avond van 19:00 tot 21:00 uur.

Contactgegevens:

Geen contactgegevens gevonden voor deze categorie