Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Alpha

Deze organiseert 1 of 2 keer per jaar de Alpha-cursus. Dit is een kennismakingscursus over het Christelijk geloof. Deze cursus duurt 10 avonden en een weekend. In een goede, open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om Christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Het voordeel hiervan is dat er enerzijds duidelijke informatie wordt gegeven en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

Contactgegevens:

Geen contactgegevens gevonden voor deze categorie