Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Voorbeden

Bij de ingang van de kerk staat een kistje waarin u voorbeden kunt doen. De ouderling van dienst leegt dit kistje 10 minuten voor de aanvang van de ochtenddienst.