Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Tienerkerk

Er zijn twee soorten tienerkerk , Tienerkerk Jong voor kinderen van 10 t/m. 12 jaar ( groep 7 en 8 ) en de tienerkerk voor de tieners vanaf 12 jaar.

Beide tienerkerken worden gehouden op elke eerste zondag van de maand (na opening van het jeugdwerk)

De tieners gaan voor de dienst naar hun eigen ruimtes om met elkaar te praten op een manier die aansluit bij hun leeftijd, gesprekken over het geloof en maatschappelijke gebeurtenissen staan hier centraal.

Tijdens de collecte komen de tieners in de kerk om het einde van de kerkdienst mee te maken.

De tieners krijgen een uitnodiging via de app en de kerkbode, ook wordt er bij het afscheid van de kindernevendienst en zondagsschool aandacht gegeven aan de tienerkerk en worden de tieners welkom geheten.