Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kindernevendienst

 

Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst ( behalve bij gezins- en scholendiensten) kindernevendienst voor de kinderen in de basisschool leeftijd.

Voor de schriftlezing  gaan ze naar hun eigen ruimte om daar te luisteren naar een bijbel verhaal en te knutselen over een bepaald onderwerp.

Na de preek komen ze terug in de kerk om de dienst gezamenlijk af te sluiten met gebed, gezang en de zegen.