Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkvervoer

Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, dan kan de Diakonie vervoer voor u regelen.

U kunt dit doorgeven aan uw wijkdiaken