Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkomroep.nl

Bekijk en beluister een dienst via onderstaande link. Dit kan live of op een later tijdstip.
Kerkelijk Centrum Het Anker: Bekijken diensten
Kerkelijk Centrum Irene: Bekijken diensten

Wanneer er mensen zijn die geen internet hebben, maar wel graag thuis de kerkdienst beluisteren is het ook mogelijk om Kerktelefoon of Kerkradio aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u hier.