Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Bijzondere diensten

In principe worden de diensten elke zondag gehouden om 9.30 uur in Irene en Kerkelijk Centrum Het Anker.  Om 19.00 uur vinden de diensten afwisselend plaats in Irene  en in Kerkelijk Centrum Het Anker

Daarnaast vinden er diensten plaats op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsmorgen, Biddag(tweede woensdag in maart), Goede Vrijdag* en Stille Zaterdag, Tweede paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede pinksterdag en Dankdag(eerste woensdag in november). Dit zijn diensten die in 1 van de kerkgebouwen wordt gehouden met uitzondering van de met * aangegeven diensten.

Op Nieuwjaarsmorgen is er om 10.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten, daarna wordt de dienst gehouden. Deze dienst wordt in een van de beide kerken gehouden

De diensten op tweede feestdagen en op hemelvaartsdag beginnen om 9.30 uur en de diensten op Oudejaarsdag, Biddag, Goede Vrijdag en Dankdag om 19.30 uur. De bijeenkomst op Stille Zaterdag begint om 21.00 uur.

Jaarlijks wordt er een zondag gewijd aan de zending en aan het werelddiakonaat. terwijl er 2 keer per jaar een scholendienst wordt gehouden en 2 kinderdiensten.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden ’s morgens de gemeenteleden herdacht die in dat afgelopen jaar zijn overleden.

De bijzondere diensten die ’s avonds worden gehouden in een kerkgebouw: 12 jeugddiensten, 4 open-deurdiensten, 1 zendings/ZWO-dienst en 1 dienst in de streektaal.

Bediening Heilige Doop

De Heilige Doop kan elke zondag bediend worden met uitzondering van de zondagen waarop het avondmaal bediend wordt en de scholendiensten gehouden worden.

Viering Heilig Avondmaal

Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, zowel in de morgen- als in de avonddienst. De avonddienst is tevens de dankzeggingsdienst. Ook tijdens de dienst van Goede Vrijdag wordt het avondmaal gevierd. Voor hen, die niet in de gelegenheid zijn het avondmaal tijdens de kerkdienst bij te wonen, bestaat de gelegenheid in een speciale dienst om 11.15 uur en op Goede Vrijdag om 16.00 uur het avondmaal te vieren in het Flierborgh. Dit zijn S.o.W.-diensten. Is men niet in de gelegenheid zelf voor vervoer te zorgen, dan kan dit gemeld worden bij één van de diakenen, die dan voor vervoer zullen zorgen.

Ook bestaat de mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren. Dit kan aan de wijkouderling worden doorgegeven.

Zitplaatsen

De zitplaatsen zijn vrij met uitzondering van enkele gereserveerde plaatsen. Twee banken zijn gereserveerd voor de leden van de kerkenraad.