Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Beamer (mededelingen + liturgie)

In Kerkelijk Centrum Irene wordt tijdens de kerkdienst gebruik gemaakt van een beamer.

Via de beamer worden de te zingen liederen geprojecteerd op de muur. Ook de afkondigingen kunt u daar lezen.

Bijzondere liederen, die niet in het liedboek staan en die af en toe deel uit maken van de orde van dienst, worden eveneens weergegeven.

De beamer is een bertrouwd onderdeel in de kerk en voegt iets moois toe aan zowel gewone als bijzondere kerkdienst.

De beamer wordt soms ook gebruikt ter ondersteuning van de preek. De voorganger kan bijvoorbeeld een afbeelding of filmpje tijdens de dienst laten zien.

De leden van de beamercommissie bereiden, samen met de voorganger en de organist, de dienst voor. Zij bedienen volgens rooster de beamer.

Als u mededelingen wilt doorgeven, dan kan dat via de beamercommissie doorgegeven worden.