Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Overschrijving

Indien u zich laat overschrijven naar een andere Kerkgenootschap, dan kunt u dit doorgeven aan het Kerkelijk bureau.

Kerkelijk bureau