Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkelijk Centrum Het Anker

De kerkruimte en zalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kerkenwerk. De diverse kerkelijke geledingen bespreken de benodigde zaalruimte bij de koster. Indien het gemeentewerk het toelaat, probeert het CvKR de gebouwen te verhuren. In overleg met de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk worden de huurprijzen vastgesteld