Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Restauratie Kerkelijk Centrum Het Anker

Banner restauratie Het Anker

Zoals u waarschijnlijk al wel weet is het inmiddels noodzakelijk ons kerkgebouw het Anker grondig te restaureren.
Voor meer informatie kunt u het rapport van de monumentenwacht bekijken. (zie bijlage)

Begin 2016 is hiervoor een commissie gevormd om te kijken wat er alle gebeuren moest en om te kijken hoeveel geld hiervoor nodig is.
Hiervoor is een restauratieplan opgesteld aan de hand van het beschikbare inspectierapportage van de Monumentenwacht.

Hieronder geven wij kort de belangrijkste problemen weer. (zie fotos)Foto Het Anker

Schade door roestende muurplaatankers van de kerk leiden tot ingrijpend herstelwerk aan scheuren en openliggende lintvoegen. Ook ander verweerd voegwerk en lichte zettingsscheuren worden gelijktijdig hersteld om de vochttoetreding te beperken.
Schade aan de toren is indringend door roestende trekankers en balkankers. Geveldelen buiken uit door het roestende ijzer. Door het inwateren is ook steenschade door vorst opgetreden.
In de toren zijn meerdere balkkoppen, sleutelstukken en muurstijlen aangetast. Ook diverse loodwerken zijn versleten door plooivorming of zwak gedetailleerd waardoor vervanging nodig is. Het torenkruis is in zijn geheel aan vervanging toe.

Onze Bouwcommissie heeft al deze problemen grondig in kaart gebracht en hiervan de kosten begroot op circa € 180.000,00
Op dit moment zijn wij druk bezig, instanties en onze gemeente te benaderen voor subsidies. Echter dat zal niet genoeg zijn daarom zullen wij ook met acties beginnen om geld in te zamelen mocht u nog goede ideeën hebben of willen helpen bij deze acties dan kunt u zich melden bij.

Albert Wessels: albertwessels82@gmail.com
Wim Huijgen: wim@huijgen.nu

Het is ons voornemen om nog volgend jaar, met de deze noodzakelijke werkzaamheden aan te vangen.

Giften zijn van harte welkom en kunt u storten op bankrekening nummer NL26 FVLB 0227 0039 93 t.a.v. Cvkr het Anker.

Als er nieuws is zullen wij dit communiceren via de kerkbode en deze website dus kom snel nog eens terug!!!

Commissie leden
Rein Ribberink Penningmeester
Albert Wessels Kerkrentmeester
Gerrit Heuver PR commissie lid namens Irene
Tony Kleinjan Bouw commissie lid
Dinand van der Kolk Bouw commissie lid
Wim Huijgen Voorzitter