Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Redactie Kerkbode

Kopij voor de kerkbode graag voor 12.00 uur op de uiterlijke inleverdatum, inleveren via onderstaande contactgegevens.

Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de Kerkbode, dan kunt u contact opnemen met onderstaande gegevens:Redactie Kerkbode
M.W. Rotman-Mollenhorst Contact
W. Hoogenkamp Contact