Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Redactie Kerkbode

Kopij voor de kerkbode graag voor 12.00 uur op de uiterlijke inleverdatum, inleveren via onderstaande contactgegevens.

Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de Kerkbode, dan kunt u contact opnemen met onderstaande gegevens:
Redactie Kerkbode
W. (Winny) HoogenkampContact
M.W. (Marry) Rotman - MollenhorstContact