Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Zondagsschool Eben Haëzer

Een ster laat mensen weten:

de nacht gaat snel voorbij.

God zal ons niet vergeten,

Hij houdt van jou en mij.

Hallo jongens en meisjes, afgelopen zondag, 18 december, hebben we al een beetje kerst gevierd in onze eigen ruimte. We vonden het als leiding prettig om bij elkaar te zijn met zoveel kinderen. Op 1e kerstdag, zondag 25 december, is er de kerstgezinsdienst. We hopen dat jullie er dan ook weer bij zijn. Het thema voor deze dienst is: “Maak het mee!” In het vorige kerkblad stond dat we zondag 8 januari weer zouden beginnen, maar dit moet 15 januari zijn. Dus op 1 en 8 januari 2017 is er geen zondagsschool. We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezegend 2017 toe.

De leiding van zondagsschool “Eben-Haëzer”

<< Terug