Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Zondag 19 januari 2020 New Generation met “Zand erover”

Aanstaande zondag, 19 januari om 19:00 uur, is het weer zover!
In Kerkelijk Centrum Het Anker zal er een New Generation dienst plaatsvinden.
De band ‘Friends in Jesus Name’ zal de dienst muzikaal begeleiden en dominee Schipper zal voorgaan.

Het thema is: zand er over. De dienst zal gaan over vergeving.
Vindt u dat ook zo lastig soms, ‘vergeven’?
Wij hopen op uw komst. Tot zondag!

Vergeven = loslaten
Vergeven heeft alles te maken met het loslaten van het oordeel over de ander. De letterlijke vertaling van het Griekse woord voor vergeving, wat in de Bijbel gebruikt wordt, is loslaten.

Zolang je vasthoudt aan je gevoel om zelf wraak of vergelding te willen regelen, blijf je zelf ook vastzitten. Loslaten, vergeven, is als eerste een bevrijding voor je eigen hart. Heel gezond. Vervolgens kan het gebaar van vergeving nog veel meer uitwerking hebben, op de ander bijvoorbeeld. Maar dat is niet het eerste doel van vergeven.

<< Terug