Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Zangdienst 6 juli

Op zondag 6 juli staat in Kerkelijk Centrum Irene om 19.00 uur de jaarlijkse zomerzangdienst gepland. Voorganger is ds. J.A. Antonides die samen met enkele leden van de liturgiecommissie deze dienst voorbereidt. U wordt in de gelegenheid gesteld liederen hiervoor op te geven uit de volgende bundels: Liedboek voor Kerken, Tussentijds, Evangelisch Liedboek, Joh. de Heer, Jeugd in Actie, Alles wordt Nieuw en het nieuwe Liedboek. Het thema van de dienst zal gekozen worden aan de hand van de liederen die door de gemeenteleden opgegeven worden. Opgave van liederen onder vermelding van titel, nummer en de naam van het liedboek kunt u voor donderdag 12 juni a.s. opgeven via de volgende emailadressen: j.wolthuis@hetnet.nl of ja.antonides@home.nl of aliceoosterveen@home.nl of telefonisch 0546-643057 (‘s avonds, Alice Oosterveen).

<< Terug