Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Woensdagochtendgroep V&T

Eerder was er al een flink aantal Bijbeluitgaven op tafel geweest. Nu op 5 november kwamen we bij elkaar en probeerden we meer zicht erop te krijgen, hoe de Bijbel in Gewone Taal zou kunnen landen bij de jeugd. Of het dienstboek werd ook geprezen. De BGT: Een andere vertaling opnieuw dan de andere vertalingen. We waren ook van plan om elkaar eens iets te laten proeven van de oude grondtalen, maar hadden weer ‘ns een keer tijd tekort. Uiteindelijk verschoven we onze wensen voor a.s. 19 november: apostolische geloofsbelijdenis, dus de twaalf artikelen, en hoe drukken wij heden ten dage ons belijden uit? Dit dus als plan voor de volgende keer.

Ds. Antonides.

<< Terug