Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Woensdagochtendgroep V&T 4 maart

In de lijn van onze doopdiensten onlangs, hadden we het de vorige keer over allerlei kanten van de Heilige Doop met een toen opengeslagen pkn-boekje: “De kerk viert feest”. Volgende keer en aan de hand van dat boekje hopen we verder te praten over het Heilig Avondmaal. Dit is ingevuld in onze agenda’s op 4 maart, uiteraard weer om 9.30 uur. Zo staan we stil bij de beide sacramenten in deze weken; en inmiddels is het dan veertigdagentijd geworden, zoals we zeiden. Op weg naar de Avondmaalsvieringen later.

ds Antonides

<< Terug