Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Woensdagochtendgroep V&T

Op 3 december kregen we allemaal enkele voorbeelden onder ogen van Schriftgedeelten in de grondtalen van toen. Oude en Nieuwe testament. En dit met een ondertiteling uit onze moderne talen. Gewoon voor de deelnemers om een indruk samen ervan te hebben. Het plan om per deelnemer ‘ns te gaan opschrijven wat we belijden bleef op tafel. Of ook een keer een diaconaal-praktisch-humaan onderwerp. Een enkeling was naar Ferwerd geweest, naar de presentatie van een postuum verschenen boek, zoals ook dit ons uitvoerig werd verteld. Deze week op 17 december bespreken we aan de hand van een krantenartikel kanten van geloven en kerk-zijn, en hun verhouding, zoals deelnemers al eerder vroegen. In het nieuwe kalenderjaar zouden we weer kunnen beginnen op 14 januari, niet lang na het interim van Kerst en jaarwisseling.

ds. Antonides.

<< Terug