Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Woensdagochtendgroep V&T

Op 19 november haalden we een deel van de opvallende kernwoorden voor ons in beeld uit de Apostolische Geloofsbelijdenis, terwijl we, ooit, zouden kunnen naar boven halen per deelnemer uit onze groep, wat we daaruit horen en hoe elk van ons dat dan letterlijk zou kunnen opschrijven. Volgende keer op 3 december werpen we een lichtje erop, hoe de oude grondtalen van de Bijbel of eromheen eruit zien, gewoon om eens een indruk met elkaar te hebben over die zo belangrijke bronnen; terugkijkend zijn we dankbaar, dat deelnemers al enkele keren zelf spontaan materiaal meebrachten ter bespreking, of een inleiding hadden bedacht voor een ochtend; vooruitziende voor volgende keren werd alvast genoemd aan mogelijkheden, ooit: krantenartikel over kerk-zijn, en het zinnige van diaconaal-praktische-humane inzet.

ds. Antonides.

<< Terug