Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Wijzigingen openingstijden kringloopwinkel

Aan alle medewerkers en bezoekers,

De activiteitencommissie heeft na overleg met de medewerkers besloten de openingstijden te wijzigen. In plaats van 17.00 uur voorlopig, in de zomermaanden, elke dag tot 16.30 uur. Bij onderzoek is gebleken dat er na 16.00 uur weinig tot geen bezoek komt. We hopen hiermee aan veler verzoek te hebben voldaan om de bestede uren iets aangenamer te laten verlopen. Inmiddels is er in de commissie een wijziging ontstaan door het aftreden van Klaas de Groot als penningmeester. Hiervoor is Nanda Lubbertsen in de plaats gekomen. We wensen Nanda hierbij veel sterkte en plezier in haar nieuwe taak. Tevens is de commissie aangevuld met Henri Westerink als nieuwe medewerker, Ook voor Henri een hartelijk welkom en de nodige wijsheid en plezier in z’n werkzaamheden. We hopen met de voortzetting van de activiteiten op voldoende belangstelling en gunstige resultaten voor de komende tijd. Alvast bedankt voor de nodige inbreng, namens de activiteitencommissie en medewerkers.

Roel Smid

<< Terug