Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Werk aan de winkel!

In de komende maanden vindt er een wisseling van de wacht plaats wat ouderlingen, diakenen en contactpersonen betreft. Zoals het er nu uitziet is er ingaande het nieuwe kerkelijk seizoen onvoldoende menskracht om dit goed te laten verlopen. Er dreigt een flink aantal vacatures.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente in wording te Vroomshoop baart dit zorgen. Wat is een huis zonder een breed gedragen fundament? We hebben in onze kerkgemeenschap iedereen nodig, jong en ouder om vorm en inhoud te geven aan dat vrijwilligers (pro deo-)werk.

Kerkenwerk betekent in deze tijd vooral in teamverband aan de slag gaan en dat bestaat niet uit ellenlange vergaderingen. Het is een kwestie van gewoon doen, de handen uit de mouwen steken en, als het nodig is, er zijn voor mede-gemeenteleden.

Bijgaand treft u en treffen jullie een oproep aan om mee te doen als ambtsdrager of als contactpersoon. Doen!

Namens de commissie Talentenbank

<< Terug