Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

V&T 17 november

Maandagavond 17 november 2014 weer een thema-avond.

Deze avond wordt gehouden in de kerkzaal van kerkelijk centrum Het Anker en begint om 20.00 uur. Spreker is de heer Dick Huijser. Hij is cantor-organist van de Witte- of Lambertuskerk te Hardenberg.

Deze avond is gewijd aan het Magnificat. Dat is de Latijnse tekst voor de Lofzang van Maria: Mijn ziel maakt groot de Heer.

Hij zal proberen om, met het uiteindelijke doel: Het Magnificat van Johann Sebastian Bach, u te vertellen en te laten horen hoe belangrijk deze tekst geweest is in de Kerkmuziek door de eeuwen heen.

Het is een lofdicht uit de mond van Maria, de Moeder des Heren. Misschien wel de enige vrouw die zo vereerd, helaas door anderen ook verguisd, is geworden. Verder wil hij met gebruikmaking van originele muziek laten horen, hoe dicht tekst en muziek bij elkaar horen, hoe een componist zich letterlijk aan de tekst heeft gehouden, alleen in zijn hoofd werden de woorden omgevormd tot klanken, tot magistrale muziek.

Het hoogtepunt van de avond zal zijn de muziek van Johann Sebastian Bach ( 1685-1750) muziek, die na al die eeuwen nog even sprankelend is als indertijd. Muziek waar niemand op uitgestudeerd raakt, muziek die uitstijgt boven het gewone, het alledaagse. Samen hopen we een fijne avond te hebben. U bent van harte uitgenodigd.

<< Terug