Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Vorming & Toerusting

In het vorige kerkblad is reeds melding gemaakt van ons bezoek aan de Canadese begraafplaats te Holten. Er is nog een mogelijkheid om mee te gaan, maar dan wel opgeven uiterlijk 7 april 2015.

Onderstaand de planning voor deze middag zoals is afgesproken met mevrouw Van Avesaat van de Canadese begraafplaats.

Datum: 11 april 2015

Vertrek: 12.30 uur bij KC Irene (MCC kant)

Aankomst: 13.30 uur, ontvangst met koffie/thee en cake

Rondleiding: 14.00 – 15.30 uur

Afsluiting: 15.30 uur met koffie/thee/cake

Terug: 16.00 uur.

Kosten: € 10,- betalen bij vertrek

Opgeven voor: 7 april 2015 bij Gerrit Zomer, Tel: 643378

e-mail: zomergerrit@gmail.com

Bij opgave ook graag vermelden of u wilt/kunt rijden.

<< Terug