Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Verslaglegging GKR en gemeenteavonden

Aangezien de werkzaamheden voor het scribaat zich wel heel erg opstapelden zijn wij op zoek gegaan naar iemand die de verslagen van de vergaderingen van de grote kerkenraad en gemeenteavonden wil maken. Gelukkig hebben wij dhr. A. Visserman bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Hij heeft een brief waarin geheimhouding gevraagd wordt ondertekend en begint op 21 september.

Namens de kerkenraad, De scriba’s

 

<< Terug