Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 8 januari 2017 nemen we in de middagdienst afscheid van de volgende ambtsdragers:

Ouderlingen pastoraat:

Mevr. H. Gielians-Ligtenberg

Dhr. H. Uphoff

Mevr. A. Sieders-Schuurman

Ouderling kerkrentmeester:

Dhr. J. Ekkel

Diaken:

Mevr. J. Hoekstra-Middag

Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal in diezelfde dienst de volgende diaken bevestigd worden in het ambt:

Dhr. R. Kottier, Kerkstraat 16 Daarlerveen.

De volgende ambtsdragers hebben hun termijn met één jaar verlengd:

Mevr. G. Benus-Kolkman (ouderling pastoraat)

Mevr. E. Kolkman-Marsman (ouderling pastoraat)

Mevr. G. de Groot-Maneschijn (diaken)

Dhr. G. de Lange (diaken)

Eventuele bezwaren tegen de (her)bevestiging van bovengenoemde gemeenteleden kunnen, voor 1 januari 2017, door stemgerechtigde leden schriftelijk of via de mail ingediend worden bij één van de scriba’s.

anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl of theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl.

 

<< Terug