Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Vacature jongerenwerker

protestantse gemeente vroomshoop

De Protestantse gemeente te Vroomshoop zoekt een enthousiaste

Jongerenwerker

voor 12 uur per week, in eerste instantie voor een jaar met de intentie  tot verlenging.

De taak van de jongerenwerker is om jongeren en jonge gezinnen meer te betrekken bij het geloof en de gemeente. Uitgangspunt is daarbij voort te bouwen op de ingeslagen weg en ook zelf met nieuwe initiatieven te komen. 

We zoeken een jongerenwerker die:

 • een levende relatie met Jezus Christus heeft, de uitgangspunten van de PKN onderschrijft en belijdend lid is van de PKN;
 • woonachtig is in deze regio en die enigszins bekend is met de lokale kerkstructuren en sociale verbanden;
 • een HBO-opleiding heeft met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van werken met jeugd;
 • flexibel is in de uitvoering en begeleiding van diverse taken;
 • in staat is planmatig en projectmatig te werken;
 • jeugd, vrijwilligers en organisaties kan bereiken, inspireren en motiveren, creatief is en durft te pionieren;
 • met ons vorm wil geven aan het jeugdpastoraat;
 • kan samenwerken met drie predikanten;
 • bereid is om werktijden flexibel in te zetten.

 

Wat bieden wij:

 • een pluriforme gemeente;
 • een enthousiaste en grote groep vrijwilligers;
 • jeugd en jongeren;
 • ruimte voor vernieuwing;
 • salariëring conform CAO PKN.

 

Denk jij in bovenstaand profiel te passen, reageer dan voor 1 april a.s. bij Thea Oosterveen. Haar e-mailadres is theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl.

 

 

<< Terug