Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Uitnodiging zondagsschool

De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. En wij beginnen ook weer. Op zondag 11 september a.s. is er voor de kinderen van de basisschool tijdens de kerkdienst weer zondagsschool in Kerkelijk Centrum Het Anker. We beginnen om half 10. We gaan samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en knutselen. Alle kinderen zijn welkom. Er is natuurlijk ook kindernevendienst.
Leiding zondagsschool “Eben-Haëzer”.

<< Terug