Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Tijd om op te laden ! Nu bijtanken……

Een nieuwe toewijding of toewending. Soms hebben we elkaar nodig daar weer eens voor te gaan, of nog anders om voor Hem te gaan. Wij, ondergetekenden, weten uit ervaring wat het voor gemeenteleden betekenen kan om die ontmoeting met Hem weer eens te vernieuwen. Om dat mogelijk te maken nodigen wij u uit om met ons die uitdaging aan te gaan! In 10 avonden ons bezinnen op ‘Christen zijn nu’. Tien keer samen luisteren, doorpraten, en…. maaltijd met elkaar ‘vieren’. Nadenken over o.a : Is er meer ? Wie is Jezus? Waarom bidden? De Bijbel lezen. Hoe leidt Hij? En even eruit om na te denken over Zijn Geest in een mini-weekend elders (5 en 6 april). Ervoor gaan op 10 dinsdagavonden van zeven tot half tien + een weekend. Ja, er valt nog meer te zeggen, maar de eerste stap is je nu aan te melden en dan volgen er vanzelf meer Handwijzers voor onderweg. Durf je de uitdaging aan? Gewoon doen! We starten op 26 februari in Het Anker. Vertrouwende op een goede ontmoeting zien we uit naar onze gezamenlijke ‘tocht’! Opgave (vóór 20 februari) inlichtingen bij Peter Botter peter.botter@online.nl 0615333440 en/of Henk Koldenhof h.koldenhof@hetnet.nl Na aanmelding per mail volgt nadere informatie.

<< Terug