Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Thema-avonden V & T

Johann Sebastian Bach: “HOHE MESSE”

Op maandag 14 en 28 november 2016, inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur. (NB: Inhoudelijk kunt u ook zonder probleem één van de avonden bijwonen!) Spreker: Dhr. D. Huijser, cantor-organist te Hardenberg. Plaats: Kerkelijk Centrum Irene.

Op twee avonden zullen we een inleiding krijgen over het laatste grote koorwerk dat Johann Sebastian Bach gemaakt heeft: de “Hohe Messe”. Het zijn avonden waarop vragen worden opgeworpen, die niet beantwoord kunnen worden. Maar ook avonden die een dieper inzicht geven in het leven en de werken van de grootste componist die de mensheid heeft voortgebracht. Op de eerste avond, 14 november 2016, hoort u een inleiding over het leven van Johann Sebastian Bach, over de vraag “wat is nu eigenlijk een mis?” en zullen we ingeleid worden in dit meesterwerk.

De tekst in het latijn met een vertaling ernaast wordt uitgereikt. Tevens zullen enkele muziekvoorbeelden worden uitgedeeld. Dit alles natuurlijk met een zo duidelijk mogelijke uitleg. Verder zullen de grote delen: KYRIE en GLORIA worden ingeleid en natuurlijk te horen zijn.

Op de tweede avond, 28 november 2016, gaan we, na een kleine samenvatting van de belangrijkste feiten van de vorige avond, verder met onze speurtocht door de “HOHE MESSE” van Johann Sebastian Bach.

Deze avond komen de volgende misgedeelten aan de orde:

* CREDO

* SANCTUS

* OSANNA, BENEDICTUS, AGNUS DEI, DONA NOBIS PACEM

Ze lijken nu allemaal vreemde Latijnse namen, en dat zijn ze ook, maar ze worden allemaal duidelijk uitgelegd en verklaard. Ook op deze avond zijn er weer vertalingen beschikbaar, alsmede muziekvoorbeelden.

Veel fragmenten zullen worden uitgelegd om beter naar de muziek te kunnen luisteren.

Natuurlijk, bij Bach is er altijd méér, altijd dieper, altijd ingewikkelder, maar dat willen wij met deze inleiding juist voorkómen:

“Bach voor iedereen die van muziek houdt”!

<< Terug