Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Thema-avond V&T 17 maart

Maandagavond 17 maart a.s. organiseert de commissie Vorming en Toerusting weer een thema-avond. Dit keer doen we iets anders dan gewoonlijk. We luisteren deze avond niet naar een spreker, maar we kijken eerst naar de film: Behind the Sun. Deze film nodigt uit tot het kritisch nadenken over  het belang van christen zijn.

Na de film, uitgebracht door Open Doors,  gaan we in gesprek over allerlei gedachten die bij ons opgekomen zijn.

De gespreksleider is ds. Drogendijk.

Hieronder een klein stukje over de inhoud van de film.

Samir Mahran, afgestudeerd aan een universiteit in Amerika, gaat voor zijn vakantie terug naar zijn vaderland in het Midden-Oosten. Zijn familie is reuze trots op hem en geeft hem een groots welkomstfeest. Al gauw ontdekken ze dat Samir christen is geworden. Dan begint voor hem een lijdensweg, die veel moslims moeten ondergaan die zich tot het christendom hebben bekeerd. Zijn vader gooit hem het huis uit, en zijn oom en neven bedreigen hem ‘behind the sun’ te sturen…
Eenzaam zwerft Samir door de straten van de stad, zonder geld, zonder eten. In wanhoop zoekt hij contact met de predikant van de plaatselijke kerk. Maar deze weigert telkens weer hem te helpen of hem onderdak te verschaffen. Ten einde raad schrijft Samir hem een lange brief over zijn leven en zijn bekering.

De predikant heeft in de gaten dat Samir geen verrader is, maar alles voor zijn geloof overheeft, en neemt hem op in de christelijke gemeenschap. Tot Samirs verbazing blijken er een tiental ex-moslims in het grootste geheim bij elkaar te komen in de kerk. Samir ontdekt de strijd, het geheime werk en de toewijding van de christenen, die dagelijks de kosten moeten berekenen voor hun geloof. Een nieuwe wereld gaat voor hem open.
Tot op de dag van zijn terugreis naar Amerika zit zijn familie achter hem aan en probeert hem gevangen te nemen. Maar vlak voordat het vliegtuig vertrekt, neemt Samir een besluit dat zijn hele leven volkomen zal veranderen.

We heten u graag welkom op:

Datum: 17 maart 2014, Plaats:  Kerkelijk Centrum Het Anker, Aanvang: 20.00 uur

<< Terug