Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Thema-avond V & T 16 februari

Weer een thema-avond van Vorming en Toerusting op:

Maandag 16 februari 2015

Plaats: Kerkelijk Centrum Irene

Aanvang: 20.00 uur

De vorige thema-avonden waren erg succesvol, zowel qua onderwerp als wat betreft de belangstelling. We zijn uiteraard blij als veel mensen op onze thema-avonden afkomen.  Het onderwerp deze avond is: Het Kruis en de betekenis hiervan. Spreker is ds. Droogendijk

De betekenis van het kruis

Vissers, Schriftgeleerden, tollenaars: zij ontdekten iets bijzonders in Jezus’ sterven aan het kruis. Zij kwamen tot de belijdenis dat Hij gestorven is ‘voor ons’. Het kruis is zo in de loop der tijd ook het symbool bij uitstek geworden voor het christelijk geloof. Veel moderne mensen ervaren het sterven van Jezus echter als een gebeurtenis uit een ver verleden, die niet of nauwelijks van belang is voor hun eigen leven. Dat werpt de vraag op naar wat dan in onze tijd toch nog de betekenis kan zijn van het kruis. Op deze avond passeren een aantal gedachtegangen de revue waarin de betekenis van het kruis onder woorden gebracht wordt. Daar zitten een aantal traditionele ‘theorieën’ bij en enkele modernere. We zullen ontdekken dat er op verschillende manieren een verbinding valt te leggen tussen Jezus’ kruis aan de ene kant en belangrijke levensvragen waar wij tegenaan lopen aan de andere kant: wat is onze bestemming en hoe vinden we die, wat is de waarde van ons leven, wat biedt ons troost waarmee we het uithouden, is er ook een zin bij alles wat er gebeurt, wat is nu wijsheid waar het werkelijk om te doen is?

Een boeiend onderwerp! Zeker de moeite waard om te komen Wij nodigen u dan ook van harte uit op deze thema-avond van 16 februari a.s.

<< Terug