Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Storingen kerktelefoon

Helaas zijn er de afgelopen weken veel klachten over het niet of slecht functioneren van de kerktelefoon.

Deze problemen worden veroorzaakt door de (slechte) verbinding tussen de kerken en de koppelstations van Cogas. Helaas is dit geen “repareerbare storing”, maar echt het uitvallen van deze oude KPN lijnen. Deze sterk verouderde analoge Kerktelefoonlijnen worden ook niet meer hersteld door KPN. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een alternatieve (internet) verbinding tussen de kerken en Cogas. Zodra deze nieuwe verbinding aangesloten is, kunnen we via die weg de kerkdiensten weer bij u thuis bezorgen.

De doelstelling is om dit via het bestaande ontvangstkastje te realiseren.

We vinden dit heel vervelend en doen ons uiterste best om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Colleges van kerkrentmeesters

 

 

<< Terug