Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Stichting Manna

Een paar maanden geleden luidde Manna de noodklok: de bodem van de kas was in zicht, Manna Fashion was dakloos, dit werk lag stil. We zijn dankbaar u te kunnen melden dat het er op dit moment wat rooskleuriger uitziet. Dankzij vele giften en acties kon 2014 positief worden afgesloten, u kunt het allemaal lezen in het jaarverslag 2014, dit is te vinden op www.manna.nu onder downloads.

Inmiddels is er een pand gevonden voor Manna Fashion. We hebben van Vroomshoop Meubelen BV een gedeelte van een bedrijfsruimte in gebruik gekregen tegen een geringe huurprijs. Er is een werkplan gemaakt en we gaan hiermee de boer op om fondsen te werven. Dankzij enkele grote giften van bedrijven en particulieren kunnen we de huur de komende tijd in ieder geval betalen, om dit te kunnen blijven doen zijn we op zoek naar bedrijven en particulieren die ons financieel willen steunen. Vrijwilligers zijn hard aan het werk om het pand in te richten.

Met het nieuwe pand zijn er ook wat dingen aangepast: er zal voortaan alleen kinderkleding worden ingezameld. Kleding voor volwassenen kan wel worden ingenomen, maar gaat naar het Leger des Heils. Verder zal er geen speelgoed meer worden ingezameld, de focus komt dus echt te liggen op kinderkleding. Kinderkleding kan worden ingebracht op dinsdag- en woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur, dat zijn ook de openingstijden van de winkel, tijdens schoolvakanties is de winkel gesloten. Net als voorheen geldt dat we alleen kleding innemen die heel, schoon en modieus is.

Zaterdag 16 mei vindt de feestelijke opening plaats van het pand. Belangstellenden zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen tussen 14.00 en 16.00 aan de Havenstraat 5 in Vroomshoop.

De verjaardagsdozen voor Manna Happy Kids worden samengesteld bij De Koningshoeve en dit onderdeel zal bij de Koningshoeve blijven, de samenwerking verloopt goed. Hier worden op liefdevolle, creatieve manier dozen samengesteld zodat kinderen kunnen trakteren op hun verjaardag.

Momenteel maken gemiddeld 150 gezinnen gebruik van Manna Care. Op jaarbasis wordt er ca. 50.000 euro uitgegeven aan boodschappen, dus alles wat hier op bespaard kan worden is meegenomen. We zijn b.v. nog op zoek naar boeren die een deel van hun aardappeloogst willen afstaan. Verder zijn we erg blij dat veel kerken nu structureel voedsel inzamelen, blijft u dat vooral doen! Wilt u Stichting Manna financieel steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op IBAN: NL 80 RABO 01487.68.679 t.n.v. Stichting Manna.

<< Terug