Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Stichting Anak Anak Lombok Timur

Onze zus Klaaske en zwager Henk zijn al 12 jaar actief voor deze stichting en willen allereerst laten weten, dat ze blij verrast zijn te horen dat de Protestantse gemeente te Vroomshoop ook dit jaar, de stichting wil opnemen in de piramide-actie. Namens hen heel hartelijk dank!

Fam. R. Geerligs.

N.a.v. de situatie op Lombok laten zij het volgende weten:

Onze stichting zet zich al twaalf jaar in voor betere woon- en leefomstandigheden voor kinderen en hun families in het dorp Labuan Pandan in Oost Lombok, Indonesië.

Via allerlei evenementen en sponsoracties door het jaar heen proberen we geld op te halen voor de Stichting. Zo gaan op 17 september weer zes kanjers meedoen aan de Dam tot Damloop. Zij lopen 10 Engelse mijlen (16 km.) van Amsterdam naar Zaandam.

Wat betreft de middelbare school hebben we echt fantastisch nieuws: deze is klaar!
Na de aardbevingen van 2018 moesten we de bouw ervan stoppen, omdat de overheid in Lombok het beloofde geldbedrag door alle ellende waarmee ze geconfronteerd werden niet kon betalen. De benedenverdieping was al wel gedeeltelijk af en provisorisch in gebruik. Er zaten nog geen muren in, maar dat mocht de schoolpret niet drukken…gewoon een paar schotten er tussen en aan de slag met de les…
We hebben begin dit jaar contact opgenomen met de Wilde Ganzen met het verzoek om de school gezamenlijk af te bouwen. Zij stonden hier heel positief tegenover. En in maart is eindelijk de afbouw van de middelbare school gestart!
Voor alle nieuwe leerlingen, ook van de lagere school, heeft onze vriend Putu, de uniformen gemaakt. Zo heeft hij ook wat geld kunnen verdienen. Een timmerman uit het dorp is bezig om alle kapotte stoelen te repareren. Het is enorm aantal; ook in Labuan Pandan vinden kinderen het blijkbaar moeilijk om stil en recht te zitten J
Nu de school dus klaar is hebben we weer echt een mijlpaal bereikt. Kinderen die anders niet naar school zouden gaan krijgen nu een middelbare opleiding….
Met heel veel dank aan de Wilde Ganzen, maar vooral dank aan voor alle gulle giften, ook uit Vroomshoop!  Zonder jullie zouden we niks kunnen doen!

Waarvoor wordt de opbrengst van de actie gebruikt?
We gaan de opbrengst van de piramide-actie van dit jaar gebruiken voor het aanschaffen van schoolmaterialen: lesboeken, schriften, pennen, sportartikelen voor de gymles, schoolbankjes en stoelen etc. Dit in nauw overleg met ons team in Labuan Pandan.

Informatie
Voor meer informatie over stichting Anak-Anak Lombok Timur: www.anak-anak-lombok-timur.nl

Bankrekeningnr.: NL67 RABO 0121 3340 15, t.n.v. Anak-Anak Lombok Timur

Warme groet,
Henk en Klaaske

<< Terug