Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Start commissie toekomst kerkgebouwen

Bericht van de kerkenraad, juli 2023

Er gaat een commissie aan de slag om het onderwerp kerkgebouwen nog eens nader onder de loep te nemen. De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden bereid gevonden om deel uit te maken van die commissie:
Jan Becker, Harold Dubbink, Jan Huiting, Dianne Kamphuis, Harry Lantink, Marije Veneman en Anne Visserman.
Deze commissie is gevraagd om over onderstaande onderzoeksvraag binnen niet al te lange tijd een advies aan de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters te geven. Vervolgens zal de kerkenraad ook deze resultaten voorleggen aan de gemeente om dan, na de gemeente gehoord te hebben, tot een besluit te komen.

Onderzoeksvraag:
De volgende vragen zullen onderzocht moeten worden, waarbij duidelijk moet zijn dat bij het eindadvies het financiële plaatje van KKG en het behoud van twee predikanten en een ondersteuner leidend moet zijn. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de ideeën en suggesties die ingebracht zijn door de gemeente.

1. Zet de voor- en nadelen van beide kerkgebouwen op een rij.
2. Bekijk hoe beide kerkgebouwen aansluiten bij het thema “wat voor kerk willen we in de toekomst zijn”.
3. Geef aan wat de te verwachten jaarlijkse kosten van beide kerkgebouwen zijn.
4. Geef aan wat de gewenste aanpassingen van beide kerkgebouwen gaan kosten.
5. Bekijk of het mogelijk is één kerkgebouw als kerk te blijven gebruiken en het andere kerkgebouw een alternatieve bestemming te geven.

<< Terug