Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Stand van zaken kerkgebouwen (november)

Publicatiedatum 9 november 2023

 

Informatie van de commissie Kerkgebouwen

Voortgang werkzaamheden

In de afgelopen weken heeft de commissie het plan van aanpak verder uitgewerkt. Daarin wordt aangegeven hoe de commissie tot uiteindelijk een advies over de toekomst van de kerkgebouwen wil komen.

Ook is de commissie bezig geweest om een zogenaamd afwegingskader op te stellen. Dat is een manier om alle belangen die bij de kerkgebouwen betrokken zijn, naast elkaar te kunnen afwegen.

Informatie tijdens gemeenteavond van 29 november

De commissie geeft tijdens de gemeenteavond van 29 november a.s. een tussentijdse rapportage over de voortgang van de werkzaamheden. Daarin wordt dan ook een toelichting gegeven op het plan van aanpak, het communicatieplan en het afwegingskader. Ook de commissie Kerkgebouwen nodigt u van harte uit om bij deze gemeenteavond aanwezig te zijn.

Hooravonden

Ook 10 januari 2024 en 6 februari 2024 worden nogmaals onder uw aandacht gebracht. Op deze dagen organiseert de commissie hooravonden. Tijdens deze avonden kunt u vragen stellen en uw mening over de toekomst van de kerkgebouwen meedelen. T.z.t. ontvangt u hier nadere informatie over.

Reacties aan commissie

Tenslotte wijzen wij u nog op het e-mailadres kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl. De commissie nodigt u van harte uit suggesties, wensen en eisen voor het toekomstig kerkgebouw kenbaar te maken. Ook kunt u hier uw vragen en opmerkingen enz. over de werkzaamheden van de commissie kwijt. Wanneer u “gewoon” op papier een reactie wilt geven, dan kunt u dat doen door een brief aan de commissie te sturen en deze te zenden aan de commissie kerkgebouwen, p/a Hoofdstraat 35, 7681 DJ  of Julianastraat 27, 7681 AL Vroomshoop. U kunt de brieven ook in de brievenbussen bij de kerk doen. Vermeld wel op de enveloppe dat het bestemd is voor de commissie Kerkgebouwen.

Commissie Kerkgebouwen

<< Terug