Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Stand van zaken kerkgebouwen (maart 2024)

Informatie van de commissie kerkgebouwen

Op 12 en 15 februari zijn de laatste avonden geweest om formulieren in te vullen voor het afweegkader. In totaal hebben 215 gemeenteleden een formulier ingevuld. De uitkomsten  worden meegenomen in het eindrapport met het advies van de commissie aan de grote kerkenraad.

De commissie heeft alle voorbereidingen afgerond om het rapport en het eindadvies op te kunnen stellen. De hooravonden zijn geweest, de gemeenteleden hebben kunnen aangeven hoe zij tegen beide kerkgebouwen aan kijken, de financiële positie van de kerk is in beeld gebracht, de exploitatiekosten van beide kerken zijn bekend enz.

De commissieleden zijn nu bezig om het rapport en het advies op te stellen. Deze worden binnenkort aan de grote kerkenraad aangeboden. De grote kerkenraad bespreekt het rapport op 3 april. Daarna komt het rapport beschikbaar voor gemeenteleden. Hoe en wanneer dat zal zijn, wordt in een volgende Kerkbode meegedeeld. Het rapport zal dan op de gemeenteavond van 24 april worden besproken. 

Vragen en opmerkingen

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u die sturen naar kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl.

 

<< Terug